Uyuni - Stagelys 2 Stk. 2,3 x 15 Cm. - Nordic White